Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
  • Adres:
  • 1. Murat Mahallesi Talatpasa Cad. No: 80 EDİRNE
  • Tel: (+90) 284 225 10 14
  • Faks: (+90) 284 212 98 64
  • E-posta: etso@etso.org.tr

AB COSME PROGRAMI “Cluster Go International” Proje Teklif Çağrısı

03 Mart 2015 09:09
465

Çağrının Kapsamı Bilindiği üzere, globalleşen dünyada KOBİ’ler, gelişen ve değişen ekonomilerin yarattığı artan rekabet ortamına ayak uydurmak zorundadırlar. KOBİ’lerin uluslararasılaşması bu konuda artan performansları ile doğrudan ilgilidir. Uluslararası aktiviteler büyümeyi güçlendirmekte, rekabeti artırmakta ve işletmelerin uzun süreli sürdürülebilirliği desteklemektedir. KOBİ’lerin gelişmek ve global ürünler ve hizmetler üretebilmek adına kendilerine en uygun partnerleri bulmaları gerekmektedir. Bu uluslararası ortak bulma işlemi, KOBİ’lerin kendi başlarına yapmakta zorlanacakları bir durumdur.

Kümeler; KOBİ’lerin, küresel değer zincirlerine erişimine yardım etmek ve uzun vadeli stratejik ortaklar bulmalarını sağlamak adına onlar için tam bir “sıçrama tahtası” görevi üstlenmektedirler. Kümelenme organizasyonları işletmelere ve özellikle KOBİ’lere uluslararası işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya çapında rekabetedebilirliklerini artırmak konularında yardımcı olabilmektedirler.

Bu eylem KOBİ’lerin global değerlere daha çabuk erişimini sağlayacak ve üçüncü ülkelerle stratejik ortaklıklar kurularak Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları (European Strategic Cluster Partnerships)‘nın geliştirilmesini teşvik edecektir. Bu konu “Avrupa Sanayi Rönesansı” ile ilgili Avrupa Komisyonu bildirisinde belirtildiği üzere Avrupa eylemleri için öncelikli bir konudur. Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü (DG Enterprise and Industry) tarafından CIP (Rekabet ve Yenilik Programı) altında başlatılan, tüm Avrupa'da KOBİ’leri global rekabet ortamı içerisinde daha iyi desteklemek bakış açısı ile uluslararası kümelenme işbirliği oluşturma girişimine faydalı olacak bir eylemdir. Bu kapsamda Avrupa'da gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

 

  • İlk olarak Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu (European Cluster Collaboration Platform – ECCP) tüm Avrupa boyunca 950 tane kayıtlı kümelenme organizasyonunu içine almaktadır. Platform, Avrupalı bu organizasyonlara kendilerini tanıtma, birbirlerinin tecrübelerinden faydalanma ve uluslararası işbirliği için potansiyel partnerlerini tanımlama imkanı sunmaktadır.

 

  • Ikinci olarak, Avrupa’da dışarıdan partnerlerle işbirliği halinde kümeler oluşturulmasına katkı sağlayan birkaç özel kümelenme arabuluculuğu etkinlikleri düzenlenmektedir. İlk uluslararası kümelenme arabuluculuğu etkinliği 2012’de Japonya’da düzenlenmiştir; 2013 yılında Brezilya’da, 2014’te Belçika, İtalya ve İspanya’da çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Aynı şekilde 2015 ve 2016 yıllarında da Avrupa Komisyonu tarafından başka kümelenme arabuluculukları düzenlenecektir. Bu eylem yoluyla “Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları” kurulacak ve böyle arabuluculuk etkinlikleri için gönüllülük esası güçlendirilecektir.

 

  • Üçüncü olarak, 2011 ve 2012’de CIP bünyesinde kümeleri birlikte çalışmaları ve uluslararası pazarlarda doğru işbirlikleri kurabilmeleri için cesaretlendirmek amacıyla pilot bir kümelenme uluslararasılaştırma eylemi düzenlenmiştir. Bu eylemin bir parçası olarak 6 Avrupa küme konsorsiyumları kurulmuş ve belli üçüncü ülkelerde uluslararsılaştırma stratejilerine katılımı geliştirilmiş ve birlikte çalışmalarını desteklenmiştir.

  • Son olarak, Mart 2013’de Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu tarafından başlatılan bir çağrının bir parçası olarak 13. “Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları” niyet beyanında bulunulmuştur.

 

Çağrının Amacı:

 

Çağrının amacı, kümelenme işbirliğini sınırlar ve sektörel engellemelerin ötesinde yoğunlaştırmak ve stratejik alanlarda –özellikle sanayinin gelişmesini desteklemek adına- uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemektir. Bu eylem, KOBİ’lere yeni değerler kazandırma ve global olarak ileri bir pozisyon elde etmelerine katkıda bulunacaktır. İlgili konsorsiyum KOBİ’lerle Avrupa ötesinde üçüncü ülkeler arasında uluslararasılaştırma stratejisini geliştirme fırsatına sahiptir. Kümelenme organizasyonlarının konsorsiyumları ve/veya COSME’de yer alan ülkelerin işletme ağları tarafından bu eylem yerine getirilecek ve Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları yönetilecektir.

 

AB Finansmanı:

 

Bu çağrı kapsamındaki kullanılabilir AB finansmanı 3 750 000 Avrodur. Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 187 500 Avrodur. Bu çağrı kapsamında 8 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

 

Seçilebilirlik ve Başvuruda Bulunacaklar için İlave Bilgiler:

 

Seçilecek başvuru sahipleri Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformunda yer alan ya da yer alması planlanan küme ve işletme ağı organizasyonları olmalıdır. Başvuran organizasyonlar tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.

 

Teklifler elektronik olarak 31 Mart 2015 saat: 17.00’ye kadar sunulabilir.(Brüksel saati) Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-CLUSTER-2014-3-03’tür.

Takip eden günlerde http://ec.europa.eu/research/participants/portalweb adresinde Katılımcı Portalına girişe imkan tanıyan bir link yayımlanacaktır. Katılımcı Portalına online veri girişi yapılabilecek ve gerekli dokümanlar yüklenebilecektir. Elektronik sunum yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

Çağrı Metnihttp://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-internationaladresinde yer almaktadır.

Daha fazla bilgiyehttp://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-internationalweb sitesinden erişilebilir.

Aracı Kuruluşlar İçin Uygulama Kılavuzu ( Kalite Kılavuzu) da program işleyişinin daha iyi anlaşılması için birçok bilgi sunmaktadır.

Potansiyel başvuru sahipleri çağrı içeriğine yönelik sorularını e-posta ile İngilizce olarak EASME-COSME-CLUSTER-INT-CALL-2014@ec.europa.eu. adresine yöneltebilirler. Sadece bu fonksiyonel mail kutusuna yönlendirilecek sorular Komisyonca cevaplandırılacaktır. Cevaplar periyodik olarak ve ancak makul bir zaman diliminden sonra http://ec.europa.eu/easme/./adresinde yayımlanacaktır.

Yukarı çık.