Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi

04 Ocak 2017 14:00
310

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan (İthalat: 2016/3) sayılı 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Tebliğ ile, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alınmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

 

Aynı Tebliğin 2 inci maddesinin birinci fıkrasında, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin; Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,Ek-1'de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

 

İlgililere duyurulur,

 

 

EK 1 :İthalat:2016/3 Sayılı Tebliğ

 

EK 2 : Başvuru Formu

 Yukarı çık.