13. Etap "Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkında tebliğ yayınlandı

06 Ağus. 2019 00:00
449
13. Etap "kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ Yayınlandı

13. Etap "Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkında tebliğ 2 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı..... http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2019/…/20190802-14.htm… Son Başvuru Tarihi 02 EKİM 2019

Yeni yatırım yapmak yada mevcut işletmesini büyütmek, ekipman ve teknoloji yenilemek isteyen yatırımcılar Toplam Yatırım Bütçenizin %50’sine Hibe Desteği Alabilirsiniz.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Ekonomik yatırım konuları için gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından teklif edilen yatırımlar desteklenecektir.

PROGRAMI KAPSAMINDA UYGUN YATIRIM KONULARI
• Bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
• Hayvansal ürünler, su ürünleri işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
• Hayvansal gübre işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
• Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, soğuk hava deposu yapımı, çelik silo yapımına yönelik yatırımlar
• Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar
• Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımları

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje başvurusunda bulunmak isteyen üyelerimiz Odamız AB Dış İlişkiler Departmanı'na ulaşabilir. (0284 225 10 14-130-131) İlgili program kapsamında proje hazırlayan TRAKYA ABİGEM'e Odamız vasıtası ile yönlendirme yapılacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kosgeb
Trakya Kalkınma Ajansı
Abigem
Trakya Teknopark
Kredi Garanti Fonu
İktisadi Kalkınma Vakfı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Kobi Bilgi Sitesi
TOBB İşbirliği Teklifleri
-->