Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Giriş Yapın yada Üye Olun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

"Süt ve Süt Ürünleri İmalatı" ve "Et ve Et Ürünleri İmalatı" Sektörlerine Yönelik Kaynak Verimliliği Rehberleri Yayımlandı

29 Ara. 2016 11:27
272

T.C. Edirne Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Odamıze gelen bir yazıda, Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 (VSEP) kapsamındaki hedefler doğrultusunda imalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eylemlerden birisi olarak öngülern kaynak verimliliği rehberlerinin ilk ikisi," Et ve Et Ürünleri İmalatı" ve "Süt ve Süt Ürünleri İmalatı" alt sektörülerine yönelik olarak, Bakanlığımız Verimlikik Genel Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) işbirliği ile hazırlanmış ve yayımlanmış olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu rehberlerde, bahsi geçen sektörlere yönelik başlıca kaynak verimliliği uygulamalrı, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalarla sunulmaktadır. Sektör birliklerinin ve işletme temsilcilerinin katkılarından da yansıtıldığı rehberler ve tanıtım broşürlerine http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=23875&Ing=tr linkinden ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.