Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Hesapları İnceleme Komisyonu

Kutel NALÇAKAN
Engin BAHŞİ
Recai KOCATÜRK
Refik ŞAHİN
Saim Haydar UNCULAR
Ümit ÖZEL
Yener İŞBİLİR