Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Disiplin KuruluCengiz BENAKMAN
Disiplin Kurulu Başkanı
Ali YÜRÜK
Disiplin Kurulu Üyesi
Güngör MAZLUM
Disiplin Kurulu Üyesi
Hüsnü ALTINELLER
Disiplin Kurulu Üyesi
Saim ÇETİN
Disiplin Kurulu Üyesi
Cavit DUVAN
Disiplin Kurulu Üyesi