Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Sicil İşlemleri

Tescil

15.04.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN KURULUŞ VE DİĞER TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS ÜZERİNDEN YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMALIDIR. ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr ) ŞİRKETLERİN ALACAĞI KARARLAR (Yönetim krl kr-ortaklar genl.krl kar.) ONAYDAN SONRA NOTER E-TASDİK ETTİRİLMELİDİR.

NOTLAR:

1) Tüm tescil işlemleri için MERSİS üzerinden e-imza ile girilmesi zorunludur. (Kuruluş ve şube açılışlarının girişinde e-imzaya gerek yoktur.)

2) Üye kısmından yapılan TESCİL girişlerinde BAŞVURU HAZIRLA, KARAR BİLGİSİ GİRİŞİ VE ONAYA GÖNDER işlemini yapın.

3) Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonrası ;

a) Müdürlüğümüzce onaylandı ise (BAŞVURU TSM ONAYINDA-DETAY/UYARI/ Tescil Başvurunuza ait gerekli evrakı noter onaylı olarak EDİRNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ilgili birime teslim etmeniz beklenmektedir.) ibaresi yazar ve Web sitemizde yazılı evrak ve yatırılacak makbuzlarla Müdürlüğümüze gelebilirsiniz.

b) Müdürlüğümüzce başvurunuz RED edilmiş ise RED gerekçesi sisteminize düşer ve ona göre düzeltme işlemini yapın.

Yapmış olduğunuz giriş işlemlerinin sonuçlarını mersis giriş ekranınızdan takip etmeniz gerekmektedir.

 


 

EKLER