Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Otopark Yönetmeliği Hk.

02.01.2020
156
Otopark Yönetmeliği Hk.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği girişimleri ile

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Otopark Yönetmeliği’nin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen

yürürlük tarihini 31.03.2020 tarihine kadar uzatmıştır

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.