Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Hijyen Belgesi Hk.

02.01.2020
130

  Edirne Belediye Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda   1/1/2020  tarihinden itibaren  İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı almak üzere  Belediye Başkanlığı’na yapılacak olan  İşyeri  Açma ve   Çalışma Ruhsatı başvurularına Hijyen Belgesi  eklenmiş olup, bu konuda Odamız  Hijyen eğitimlerine ait başvuruları alarak  eğitim için yeterli sayıya ulaşıldığında  yapılan eğitimi  müteakip  katılımcılara M.E.B. Onaylı Hijyen Belgelerinin verilmesini sağlamaktadır.

                         Edirne Belediye Başkanlığı’na işyeri açma ve çalışma ruhsatında başvuru esnasında istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

            GERÇEK KİŞİ İŞLETMELERİ

1-     Yarım kapaklı dosya.

2-     Başvuru formu. (Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden)

3–  İşyerine ait yapı kullanma izin belgesi ve tapunun fotokopisi.

4-  Kira kontratının fotokopisi

5-  Belediye Gelir Şube Müdürlüğünden ilişiksiz belgesi. (Belediye Gelir Şube Müd.)

6-  Kişi Adına İşyeri açılırsa (2 adet) Fotoğraf

7-  İşyerini açan kişi veya şirket adına su abone sözleşmesi. (Belediye Gelir Şube Müd.)

8-  Esnaf odası kayıt belgesi veya Ticaret ve sanayi odası sicil belgesi.

      9-  En az (6) altı kg.lık Yangın söndürme cihazı faturası.

    10-  İşyerindeki elektrik panosunda hayat koruma sigortası ve yangın koruma sigortası olacak.

    11-  TC KİMLİK NUMARASI

    12-  Ulusal Adres Veri Tabanı kayıt numarası (U.A.V.T.) (İmar İşleri Müdürlüğünden)

     13-  HİJYEN BELGESİ

        TÜZEL KİŞİ  İŞLETMELERİ

    1-Kuruluş İlanı

    2-Yönetim Kurulu Kararı

    3-Ticaret Sicil Gazete İlanı ve İmza Sirküleri

    4-Tüzel Kişi İşletmelerinde mesul müdür Hijyen Belgesi .

Üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunulur