Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

ETSO Pazarcık ve Devin Heyetini Ağırlayacak

30.10.2019
141
ETSO Pazarcık ve Devin Heyetini Ağırlayacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Edirne Valiliği himayelerinde, Bulgaristan Filibe Başkonsolosluğu ve Pazarcık ve Devin Belediyeleri işbirliği ile 19 Kasım 2019 tarihinde Pazarcık ve Devin’den gelen özel sektör heyetini ağırlaması planlanmaktadır.

Pazarcık ilinin Bulgaristan’ın en gelişmiş ekonomilerine sahip olan Sofya ve Filibe (Plovdiv) illerinin arasında bulunması bölgeye büyük katkı sağlamaktadır. Karadeniz’i Adriyatik Denizine bağlayan 8 nolu Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorunun ve Batı Avrupa’yı Asya’ya bağlayan E-80 yolunun bir parçası olan Trakya otobanının da geçtiği bölge lojistik açıdan stratejik bir yerdir. Burgaz Limanına 310 km (otoban), Türkiye sınırına 200 km (otoban), Sırbistan sınırına 160 km (yolun büyük bir kısmı otoban) uzaklıktadır. Pazarcık bölgesinin ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve tarıma dayanmaktadır. 2012 yılı sonu itibariyle bölgedeki doğrudan yabancı yatırımlar miktarı ülke ortalamasının iki katı altında olsa da, Pazarcık bölgesi kriz yıllarında da devamlı yabancı yatırım çekmeyi başarabilen nadir bölgelerdendir. 2009 yılına kadar istihdam sayısı itibariyle ülke ortalamasının altında kalan bölge, ekonomik krizin başlamasıyla ciddi bir düşüş yaşamış ve bu düşüş ancak 2013 yılından sonra telafi edilmeye başlanmıştır.

Dövlen (Devin), Bulgaristan’ın Smolyan ilinde bulunan bir şehir ve belediyedir. Şehir ülkenin güneyinde Rodop Dağları’nın ortasında Vıça Nehri Vadisi’nde yer almaktadır. Devin popüler bir turistik yer olup bölgede kaplıcalar ve termal tesisler bulunmaktadır. Doğal kaynakları ve tabiatı ile Devin ekonomisi turizm ağırlıklı gelişim göstermekte olup, bölgede birçok turizm yatırımı bulunmaktadır.

Daha önce benzeri forum ve iş görüşmeleri Nisan ayında Bulgaristan’da gerçekleştirilen ve şimdi Türk ayağının Edirne’de gerçekleşeceği ziyaret çerçevesinde, özellikle tarım, gıda, ağaç işleme, mobilya ve turizm sektörlerinde Bulgaristan firmaları ile ikili işbirliği görüşmeleri organize edilecektir.

Bu bağlamda, anılan programa katılmayı arzu eden üyelerinizin 13 Kasım 2019 günü saat 17.30’a kadar Odamız AB ve Dış İlişkiler Birimi’ne ulaşarak (0284 225 10 14 (130-131) kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.