Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Sanayi Sicil Belgeleri

04.08.2020
96
Sanayi Sicil Belgeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme
çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge)
uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek
kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet
üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.
İlgi yazının bir örneği ektedir.

EKLER:
1- TÜM BAKANLIKLAR Sanayi Sicil E-Belge Bilgilendirme

2- Elektronik Sanayi Sicil Belgesi