Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

06.08.2020
61
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve
etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB
tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.
Program kapsamında;

 • 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek
  yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
 •  2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve
  ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
  teklif çağrıları yayınlanmıştır.
  Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri
  ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek
  verilebilecektir. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020’dir.
  Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

EK: KOBİGEL – Bilgi Notu (2 sayfa)