Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Fas’a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

27.07.2020
38
Fas’a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.02.200 tarihli ve 1771 nolu yazısında 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin kontrollerinin yazıda belirtilen anlaşmalı şirketler tarafından yapılacağı ve ürünlere yönelik uygunluk sertifikalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yazıda, Fas gümrüklerinde kontrolü yapılacak olan sanayi ürünlerinin listesi paylaşılmış olup, liste dışında kalan sanayi ürünlerinin kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği fakat 20 Nisan 2020 tarihine kadar bu ürünlerin kontrollerinin Fas gümrüklerinde de yapılabileceği ifade edilmiştir.

27.04.2020 tarihli ve 3998 sayılı yazısında ise ilgili ürünlerin kontrollerine yönelik 20 Nisan 2020 olarak bildirilen tarihin 19 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020’de sona ereceği duyurulmuştur.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 09.07.2020 tarihli ve 55703615 sayılı yazısında ise ilgili ürün listelerinde güncellemelerin olması sebebiyle listelerin takip edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Listelere aşağıda verilen bağlantı adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda,
koronavirüs (COVID-19) salgını kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle çıkış ülkelerinde gerçekleştirilemeyen
ürün kontrolleri için PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken ‘Yeminli
Beyanname’ verilmesi şartıyla 20 Haziran 2020 tarihinden sonra da Fas gümrüklerinde kontrol imkânının
sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Anılan duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir

Menşe Ülkede Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine_1.pdf

Fas’ta Varış Noktasında Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf

Duyuru Erişim Adresi:
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/entr%C3%A9e-en-vigueur-du-nouveau-syst%C3%A8me-de-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation